Апарат FibroTouch - ефективний метод ранньої діагностики захворювань печінки

З відомостей Всесвітньої організації охорони здоров'я, 325 млн людей на планеті живуть з хронічною інфекцією, викликаною вірусом гепатиту B (HBV) або вірусом гепатиту C (HCV).

За грубою оцінкою 5% населення страждають від захворювань печінки і лише 5% з них знають про це.

Це означає, якщо у Вас 200 друзів у Facebook, то 10 з них мають захворювання печінки і з великою ймовірністю вони про це не знають!

Печінка - найбільша залоза в людському організмі, яка ділиться на 4 долі або на 8 сегментів і виконує більше 500 функцій.

 

Основні функції печінки:

 

 •  Детоксикаційна;
 •  Травна;
 •  Білково-синтетична;
 •  Участь в метаболізмі гормонів;
 •  Депонуюча.

 

 

Основним джерелом захворювання печінки є вірусні гепатити. Особливому ризику піддаються жителі гіперендемічних регіонів через особливості клімату, способу життя і харчування.

 

Іншими поширеними видами хвороб печінки є:

 

 • Жировий гепатоз;
 • Алкогольний гепатоз - розвивається внаслідок зловживання алкоголем;
 • Неалкогольна жирова хвороба печінки;

 

Як в першому, так і в другому випадку ураження органу пов'язано з накопиченням ліпідних домішок, жирової тканини в гепатоцитах.

 

За даними Федеральної служби державної статистики (Росстат) в Російській Федерації від різних захворювань печінки помирає понад 50 000 людей щорічно!

 

З чим пов'язана така погана статистика?

 

 • Недостатня увага до цієї проблеми державних ЛПЗ і особливо приватних медичних центрів;
 • Відсутність обов'язкової диспансеризації в системі охорони здоров'я РФ;
 • Недостатня ефективність наявних методів діагностики;
 • Проблеми пов'язані з ранньою діагностикою;
 • Відсутність нервових закінчень в печінці;
 • Безсимптомний перебіг захворювання.

 

 

Захворювання печінки представляють серйозну загрозу громадському здоров'ю міжнародного масштабу, яку можна порівняти з іншими інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, туберкульоз і малярія.

 

Що робити?

 

 • Донести до населення інформацію про існування проблеми;
 • Переглянути наявні методи ранньої діагностики печінки;
 • Впровадити в систему охорони здоров'я РФ гепатологічну службу;
 • Створити мережу державних і приватних медичних центрів з сучасним діагностичним обладнанням для доступності у всіх областях РФ ранньої діагностики печінки.

 

Методи діагностики печінки

 

На даний час існують інвазивні та неінвазивні методи діагностики патологічних процесів у печінці.

 

До інвазивних відноситься біопсія печінки, яка вважається золотим стандартом діагностики хронічних дифузних захворювань. Але через великі ризики ускладнень і хірургічного втручання, хоча і мінімального, біопсію неможливо використовувати на широкій аудиторії пацієнтів або для диспансеризації.

 

До неінвазивних методів діагностики печінки відносяться:

       

 • Імунологічні тести;
 • УЗД (еластографія);
 • КТ;
 • МРТ.


 

Імунологічний і біохімічний аналізи крові характеризуються досить великою похибкою, специфічністю типів і високою вартістю, що накладає ряд обмежень для потокового дослідження населення.

 

Метод ультразвукової візуалізації (УЗД) дає уявлення лише про морфологічні особливості, зміна яких відбувається на II - IV стадії захворювання, що є неефективним при ранній діагностиці захворювань печінки.

 

 

МРТ і КТ дуже дорогі методи діагностики. При використанні стандартних методик і програм візуалізації дозволяють оцінювати тільки морфологічні зміни в печінці, що не дає повної картини для постановки діагнозу на ранній стадії. Використання контрастних речовин збільшує вартість обстеження.

 

Розрізняють еластографію таких типів:

 

 • Компресійна (RTE);
 • Зсувної хвилі (ARFI);
 • Транзієнтна еластографія (TE).

 

Компресійна еластографія (RTE) використовується на сучасних УЗ сканерах і може бути застосована для діагностики щитовидної та молочної залоз. Для діагностики печінки, через її глибоке розташування, цей метод не підходить.

 

Еластографія зсувної хвилі (ARFI) - сучасний метод, який все ширше застосовується в світовій практиці для діагностики печінки за допомогою УЗД. Має ряд переваг в порівнянні з іншими неінвазивними методами діагностики. Цей режим вже широко застосовують такі виробники: GE Healthcare, Philips, Siemens, SuperSonic, але, на жаль, поки метод не стандартизований, не має шкали якості вимірювання ARFI і кожен виробник використовує свою інтерпретацію. Еластографія зсувної хвилі (ARFI) має точність 90% через середнє значення показника довжини хвилі при вимірюванні пружності тканини.

Транзієнтна еластографія (TE) є наймолодшою ​​технологією. Унікальність методу полягає в тому, що незначні механічні коливання, що провокують поперечні хвилі в тканині печінки, дозволяють охопити вимірювальний об'єм в 100 - 200 разів більше ніж при біопсії. Поширення таких хвиль і вимірювання модуля пружності проводиться за рахунок ультразвукової технології. Для генерації хвиль використовується спеціалізований об’єднаний механічний і ультразвуковий датчик. За рахунок генерації механічної хвилі таким датчиком із заздалегідь відомими параметрами і довжиною хвилі досягається клінічна точність 97%.

 

 

Одержані дані про стан печінки за допомогою транзієнтної еластографії (TE) на приладі Fibrotouch відповідають F1 - F4 в kPa стадії захворювання і корелюються з гістологічною стадією фіброзу за шкалою METAVIR.

Додатково система відстежує з високою точністю контрольований параметр загасання ультразвукового сигналу в жировій тканині і на основі отриманих даних розраховує кількісний результат UAP в dd / m, який використовується для оцінки ступеня стеатозу печінки.

 

Сьогодні прилад, який використовує транзієнтну еластографіію (TE) - це FibroTouch виробництва фірми HISKY MED, що має 135 патентів на технологію і 76 міжнародних патентів.

 

Система представлена ​​в двох варіантах:

 

 • Портативна ультразвукова система для неінвазивної діагностики печінки FT-100 методом транзієнтної еластографії (TE).

 • Ультразвукова система для неінвазивної діагностики печінки FT -1000 методом транзієнтної еластографія (TE) в поєднанні з ультразвуковим модулем для оцінки форми, положення та морфологічних змін в печінці.

 

Апарат Fibrotouch використовується для скринінгу, діагностики, відстеження та моніторингу наступних захворювань печінки:

 

 • Неалкогольні жирові захворювання;
 • Алкогольні захворювання;
 • Хронічний гепатит В;
 • Хронічний гепатит С;
 • Аутоімунні захворювання;
 • Первинний біліарний цироз;
 • Захворювання жовчних шляхів.

 

Перевага використання апарату Fibrotouch полягає в тому, що він одночасно може діагностувати фіброз печінки і жировий гепатоз, використовуючи один спеціалізований датчик для всіх типів пацієнтів (для дітей, чоловіків і жінок з стандартною комплецією та для огрядних пацієнтів).

 

Переваги методу транзієнтної еластографії (TE) на приладі Fibrotouch:

 

1. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ:

 

 • Універсальність діагностичного датчика для всіх типів пацієнтів: для дітей, чоловіків і жінок з стандартною комплекцією та огрядних пацієнтів;
 • Точність даних для діагностики захворювання на ранній стадії;
 • Можливість використовувати апарат для моніторингу терапії та оцінки її ефективності;
 • Відсутність додаткових накладних витрат для використання приладу;
 • Дослідження триває не більше 5 хвилин.

 

 

2. ТОЧНІСТЬ:

 

 • Єдиний прилад з точністю діагностики 97%;
 • Діагностична відтворюваність при повторному дослідженні того ж пацієнта з відхиленням в результатах не більше 3%;
 • Рекомендації WFUMB і EFSUMB (Всесвітня і Європейська федерації з ультразвуку в медицині та біології), а також рекомендації та стандарти EASL (Європейської асоціації з дослідження печінки) щодо застосування транзієнтної еластографії (TE) для диспансеризації та діагностики;
 • Вимірюваний об’єм в 100-200 разів більший, ніж при біопсії печінки.

 

 

3. БЕЗПЕКА:

 

 • Неінвазивний, за рахунок чого пацієнти охоче погоджуються на діагностику;
 • Є загальноприйнятим методом діагностики в США, Європі і Китаї;
 • Шкала якості і надійності вимірювання IQR максимально захищає оператора від помилки;
 • Технологія повністю стандартизована і максимально незалежна від оператора, що дозволяє використовувати систему не лише лікарям УЗД;
 • Вимірюваний обсяг є виключно структурою печінки, що максимально усуває помилково позитивні та негативні результати;
 • Автоматичний і моментальний звіт зі стандартизованим параметром F1-F4 для стадії фіброзу за шкалою METAVIR і оцінкою жирової дистрофії печінки.

 

Де купити Fibrotouch?

 

Компанія Medford Medical Solutions Co., Ltd. є представництвом компанії HiSky і першим дистриб'ютором апарату Fibrotouch на ринок Росії. Офіси в Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі. Компанія поставляє медичне діагностичне обладнання з 2009-го року, а також займається сервісно-технічним обслуговуванням високотехнологічного медичного обладнання.