Угода користувача

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця публічна угода (надалі – Угода) регулює відносини між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бімедіс» (надалі – Бімедіс) та його партнерами, з однієї сторони, та будь-якою фізичною чи юридичною особою, з другою сторони, в процесі користування Сайтом.

1.2. Ця Угода є публічною і згідно статті 633 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх фізичних та юридичних осіб, що користуються Сайтом.

1.3. В цій Угоді використовуються наступні терміни:

1.3.1. Бімедіс – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бімедіс», а також будь-який з його партнерів, які залучаються для обслуговування та модерації Сайту, надання послуг на Сайті. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бімедіс» має право залучати таких партнерів без будь-якого додаткового попередження чи згоди Користувачів.

1.3.2. Сайт – це один з інтернет-сайтів, що розміщені за посиланнями bimedis.net, ru.bimedis.com, bimedis.com. В кожному конкретному випадку під Сайтом розуміється той інтернет-сайт, який у відповідний момент використовує Користувач.

1.3.3. Користувач – це будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди та користується Сайтом.

1.3.4. Послуги – це будь-які платні та безоплатні послуги, що можуть надаватися Бімедіс Користувачам за допомогою Сайту. Види послуг на Сайті:

1.3.4.1. надання можливості для розміщення оголошення:

  • надання Користувачу можливості розміщувати оголошення відкрито і без обмеження видимості інформації.

  • надання Користувачу можливості розміщувати оголошення в особливому режимі “закритих оголошень” - це оголошення, в яких найменування, контактні дані та інші відомості, що зазначив Користувач, а також ціна обладнання, є доступними для перегляду та модерації лише Бімедісу і є недоступними для перегляду іншим Користувачам Сайту. 

1.3.4.2. реклама оголошення:

  • реклама оголошення на Сайті - розміщення оголошення на Сайті згідно алгоритмів, визначених Бімедіс, в тому числі, але не виключно у в випадковому порядку без  пріоритету виведення, якщо інше не передбачено умовами Акаунту.

  • реклама оголошення в соціальних мережах - об'єм такої реклами визначається Бімедіс відповідно до обраної маркетингової стратегії, діючої в період оплати відповідного Акаунту. Обсяг дій рекламного характеру по даному виду реклами визначається виключно Бімедіс і його маркетинговою політикою згідно маркетингової стратегії відповідного періоду.

  • реклама на медичних форумах - розміщення оголошення на сайтах медичного профілю, обсяг та кількість такої реклами визначається повноважними працівниками Бімедіс відповідно до обраної маркетингової стратегії, діючої в період оплати відповідного Акаунту. Обсяг дій рекламного характеру по даному виду реклами визначається виключно Бімедіс і його маркетинговою політикою згідно маркетингової стратегії відповідного періоду.

  • реклама оголошення в особливому режимі “закритих оголошень” - розміщення оголошення з обмеженням видимості контактів Користувача, обмеженням можливості передачі своїх повідомлень та розміщенням фото- та відеоматеріалів без ідентифікуючих даних Користувача.  

1.3.4.3. надання можливості обміну повідомленнями з іншими Користувачами Сайту - це надання можливості розміщувати свої контактні дані та відправляти повідомлення іншим Користувачам.

1.3.4.4. переклад повідомлень інших Користувачів або власних на іншу мову, з переліку, вказаному на Сайті.

1.3.4.5. «Персональна візитівка» - функція, доступна Користувачу в межах обраного платного Акаунту, що дозволяє створити персональну сторінку Користувача з всіма його оголошеннями та контактами його компанії. 

1.3.4.6. «Персональний менеджер» - функція, доступна Користувачу в межах обраного платного Акаунту, що дозволяє Користувачу отримувати консультації від Бімедіс з правильного розміщення оголошень та збільшення продажів його обладнання (300 хв. на 1 рік).

1.3.4.7. послуга з одноразової e-mail-розсилки - поширення оголошення по базі Користувачів Сайту. 

1.3.4.8. інші види послуг, вказані в цій Угоді.

1.3.5. Акаунт Користувача – обліковий запис, що створюється Користувачем на Сайті та за допомогою якого Користувач може керувати (створювати, редагувати, видаляти) своїми оголошеннями на Сайті. Після реєстрації на сайті Користувач має право обрати один із акаунтів на Сайті у відповідності до правил, передбачених цією Угодою.

1.3.6. Реєстрація на Сайті - прийняття Користувачем пропозиції на укладання цієї Угоди, яка здійснюється за допомогою заповнення відповідних форм на Сайті. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій чи вказівок. У випадку, якщо фізична чи юридична особа не завершила процедуру реєстрації на Сайті, вона позбавлена права посилатися на порушення Бімедіс будь-якої з умов цієї Угоди. Реєстрація на Сайті означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє та приймає її умови.

1.3.7. Договір – це будь-який правочин та/або договір, спрямований на придбання та/або відчуження обладнання та/або надання послуг, що укладається між Користувачами, в ході користування Сайтом. Залежно від обраного акаунту Договір може укладатися між Користувачем та Бімедіс. Договори укладаються між Користувачами самостійно, якщо інше не передбачене цією Угодою, в тому числі обраним Акаунтом Користувача. Бімедіс не несе відповідальності за будь-які Договори, укладені  між Користувачами, а також з Користувачами та будь-якими третіми особами, в ході використання Сайту. Користувач погоджується вирішувати всі суперечки з іншими Користувачами та третіми особами без залучення Бімедіс.

1.3.8. Тарифи – вартість послуг Бімедіс, що розміщена за адресою https://bimedis.net/pro_account

1.3.9. «Архів» - це стан оголошення Користувача після завершення строку дії оголошення або строку дії Акаунту, а також у випадку продажу обладнання. Після перенесення оголошення Користувача до Архіву, Бімедіс має право переміщати оголошення до інших розділів Сайту або видалити оголошення з Сайту.

1.3.10. «Картка товару» - це перелік інформації, що розміщується в кожному оголошенні про продаж обладнання. До такої інформації належить: назва, ціна, виробник, модель, стан обладнання, а також будь-які інші відомості про обладнання.

1.4. Права та обов’язки Бімедіс та Користувача, правила користування Сайтом можуть міститись також в інших посиланнях на Сайті, інструкціях, додатках, що розміщені від імені Бімедіс на Сайті, якщо вони не суперечать змісту цієї Угоди.

1.5. Бімедіс, у випадку відповідної оплати Користувачем, може надавати Користувачу послуги з розміщення оголошень, рекламні послуги, послуги комісії, агентські та консультаційні послуги; здійснювати купівлю у Користувачів обладнання; здійснювати продаж Користувачам обладнання та аналітичних звітів, та інші послуги не заборонені законом.

1.6. У випадку коли клієнт не надає даних про актуальність розміщених оголошень, Бімедіс залишає за собою право прибрати оголошення з сайту, попередньо проінформувавши про це користувача за вказаною при реєстрації електронною поштою.

 

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Користувач має право розміщувати оголошення про купівлю чи продаж обладнання відповідно до обраного ним Акаунту, за умов внесення оплати за його використання у відповідності до Тарифів..

2.2. Користувач зобов'язується розмістити інформацію про обладнання, яке він планує купити/продати відповідно до правил, встановлених цією Угодою, а також вказівок, правил та інструкцій та будь-яких інших локальних документів Бімедіс, опублікованих на Сайті в строк та на умовах, передбачених цією Угодою. 

2.3. Розміщуючи оголошення, Користувач зобов’язаний надавати точну і повну інформацію про обладнання. Розміщуючи інформацію про обладнання, Користувач підтверджує, що він має право продавати таке обладнання. Користувач гарантує, що запропоноване ним обладнання вільне від претензій третіх осіб.

2.4. Користувач зобов'язаний самостійно перевіряти всю інформацію в оголошенні про обладнання, що розміщене ним на Сайті. У разі виявлення інформації, що не відповідає дійсності, Користувач зобов’язаний негайно відредагувати оголошення, а у разі неможливості - анулювати оголошення.

2.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту і суті самого оголошення. В кожному оголошенні про продаж обладнання Користувач повинен вказати виробника та модель обладнання, а також його ціну у відповідній валюті.

2.6. Будь-які фото- та відеометеріали, що завантажуються Користувачем повинні відповідати заголовку та тексту оголошення та умовам обраного Акаунту. Завантажуючи фото- та відео на Сайт, Користувач підтверджує, що він має право на використання відповідних зображень та відеозаписів і він жодним чином не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб.

2.7. Офіційні представники виробників обладнання мають право розміщувати оголошення на Сайті без зазначення ціни. Щоб отримати статус офіційного представника, необхідно вказати інформацію про те, якого саме виробника представляє Користувач під час заповнення персональної інформації та очікувати модерації оголошення. За потреби менеджер Бімедіс може надіслати запит на отримання скан-копії документу про статус виробника чи офіційного представника. Бімедіс в будь-якому разі не може гарантувати чи підтверджувати статус офіційного представника виробника Користувача, Користувач самостійно відповідає перед третіми особами за правдивість наданої ним інформації про наявність статусу виробника чи офіційного представника.

2.8. Оголошення розміщуються у відповідному розділі на Сайті. Оголошення на Сайті не повинні розміщуватись Користувачем з порушенням умов цієї Угоди, а також будь-яких інших документів Бімедіс, опублікованих на Сайті.

2.9. Користувачу забороняється:

-  розміщувати  інформацію, що не відповідає дійсності, а також розміщувати інформацію та вчиняти дії, що порушують права, свободи, честь і гідність інших Користувачів чи третіх осіб;

- у своїх висловлюваннях використовувати ненормативну лексику в будь-якій формі слів, символів, тощо;

- створювати декілька акаунтів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі, без повідомлення про це Бімедіс;

- вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

- надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого Акаунту третім особам;

- розміщувати будь-які комп'ютерні віруси або програми, в тому числі, але не виключно, здатні перервати або порушити нормальне функціонування комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

- розміщувати будь-яку іншу інформацію чи висловлювання негативного характеру. Бімедіс залишає за собою право модерації формулювань, вжитих Користувачем та визначення допустимості їх вживання;

- здійснювати публікацію однакових оголошень чи оголошення щодо одного і того ж обладнання;

 - здійснювати публікацію схожих за змістом оголошень, де очевидно, що мова йде про одну й ту саму пропозицію;

- поширювати на сайті інформацію про послуги, що надаються конкурентами Бімедіс, у тому числі, але не виключно: інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини.

2.10. Бімедіс не несе відповідальності за будь-які помилки та неточності, допущені при реєстрації та/або завантаженні будь-якого контенту на Сайт, а також за будь-які збитки, понесені Користувачем, включаючи упущену вигоду.

2.11. Оголошення може проходити вибіркову перевірку Бімедіс, як до, так і після його розміщення. 

2.12. Бімедіс має право:

- використовувати надану Користувачем інформацію (контент) у відповідності до умов цієї Угоди;

- редагувати та/або відхилити оголошення Користувача з поверненням коштів, якщо воно не відповідає вимогам до оголошень на Сайті (немає виробника, моделі, фото, тощо). Повернення коштів не відбувається у випадку анулювання оголошення/Акаунту Користувача за порушення умов цієї Угоди;

- вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації;

- переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

- контролювати, розміщувати, видаляти, змінювати, зберігати або переглядати оголошення, розміщені на Сайті,  в будь-який час і з будь-якої причини;

- видалити оголошення на Сайті, якщо воно не є актуальним, або перенести до Архіву.

2.13. Крім вище переліченого, оголошення Користувача може бути видалене Бімедіс або перенесене до Архіву з наступних підстав:

- у Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення;

- інформація, що міститься в оголошенні, суперечить  правилам розміщення оголошень, передбачених цією Угодою чи будь-яким іншим вказівкам, правилам на Сайті;

- інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;

- до Бімедіс надійшла скарга від власника майнових та немайнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу щодо об’єктів інтелектуальної власності, використаних в оголошенні;

- Бімедісу надана обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

2.14. Правила, передбачені розділом 2 поширюються не лише на розміщення оголошень, а й на відправку повідомлень іншим Користувачам на Сайті.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт лише у законних цілях.

3.2. Користувач не має права без попереднього письмового дозволу Бімедіс будь-яким способом копіювати, розповсюджувати чи іншим чином використовувати вміст цього Сайту, за винятком випадків, які прямо передбачені чинним законодавством або чітко визначених умовами цієї Угоди.

3.3. Матеріали Сайту можуть бути використані Користувачем повністю або частково виключно при зазначенні джерела контенту і при наявності активного, доступного для індексації пошуковими системами гіперпосилання на відповідну сторінку оригінального матеріалу розміщеного на Сайті.

3.4. Бімедіс залишає за собою право на свій розсуд здійснювати модерацію Сайту, фільтрувати або блокувати будь-які повідомлення, оголошення, будь-яку іншу інформацію, в тому числі розміщену Користувачами.

3.5. Бімедіс не гарантує, що Сайт і пов'язані з ним посилання вільні від таких предметів, як віруси, троянські програми або інші елементи деструктивного характеру. Користувач несе відповідальність за прийняття запобіжних заходів із захисту свого комп’ютера.

3.6. Будь-які об'єкти, розміщені на Сайті  Бімедіс, в тому числі, але не виключно, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який інший контент, є об'єктом виключних прав Бімедіс та/або інших відповідних правовласників, які надали відповідні права Бімедіс.

3.7. Використання контенту, та будь-яких інших елементів Сайту можливо тільки в межах функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Жодні елементи Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу відповідного правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, а також будь-який вид використання передбачений як чинним національним законодавством, так нормами міжнародного законодавства в сфері інтелектуальної власності   тощо.

3.8. З розміщенням на Сайті будь-якого контенту, Користувач надає Бімедіс чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів інтелектуальної власності, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Користувачем Бімедісу безоплатно (без виплати винагороди) та без оформлення Акту прийому-передачі прав. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Бімедіс при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Бімедіс на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача та без виплати будь-якої винагороди.

3.9. При використанні Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

3.10.  Користувач зобов'язується:

- не вчиняти будь-яких дій, що можуть призвести до зупинення роботи Сайту;

- не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайтах (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Бімедіс;

- не використовувати відомості, отримані від інших Користувачів, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

3.11. Бімедіс має право встановлювати обмеження щодо порядку надання, об’єму та строків послуг, що надаються Бімедіс на Сайті.

3.12. Бімедіс залишає за собою право на власний розсуд надавати оцінку наявності/відсутності будь-яких порушень, з боку Користувача та необхідності вжиття заходів реагування, у зв'язку з цим.

 

4. АКАУНТ КОРИСТУВАЧА

4.1. При реєстрації на Сайті Користувач автоматично отримує BASIC-Акаунт. Користувач має право обрати та оплатити будь-який інший Акаунт відповідно до тарифів, розміщених у відповідній вкладці «Тарифи» на Сайті.

4.2. При створенні Акаунту, Користувач повинен вказати точну і повну інформацію про себе як фізичну особу, фізичну особу-підприємця чи повноважного представника   відповідного, підприємства, установи, організації. . Користувач також повинен заповнити відповідні форми в особистому кабінеті «Мій БіМедіс» та підтримувати інформацію актуальною. На запит Бімедіс, Користувач зобов’язаний своєчасно підтвердити будь-які дані, вказані при реєстрації на Сайті з наданням, за необхідності, скан-копій відповідних документів.

4.3. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності свого Акаунту (в тому числі логіну та паролю) та за всю діяльність, яка відбувається з Акаунтом.

4.4. Користувач зобов’язується негайно повідомляти Бімедіс про будь-яке порушення безпеки та/або несанкціоноване використання Акаунту.

4.5. Користувач залишається відповідальним за будь-яке використання Акаунту, навіть  у випадку, якщо треті особи використовують його логін чи пароль, та несе відповідальність за збитки (шкоду), нанесені Бімедіс або будь-яким іншим користувачам Сайту.

4.6. Користувач не може використовувати Акаунт іншого Користувача Сайту без його згоди. Якщо Користувач, в порушення цього пункту, реєструється або використовує Сайт від імені іншої особи, то він погоджується взяти на себе особисту відповідальність за неправомірне використання Сайту.

4.7. Надаючи Бімедісу адресу своєї електронної пошти та телефон, Користувач надає згоду на їх використання для відправлення йому сервісних, юридичних, інформаційних, промо- та/або рекламних повідомлень, в тому числі шляхом Viber, Telegram та інших аналогічних додатків; згоду отримувати дзвінки від Бімедіс. Бімедіс може телефонувати Користувачу на будь-які телефонні номери, які надав Користувач. Користувач дає згоду на отримання sms або будь-яких інших текстових повідомлень на вказаний номер телефону.

4.8. Бімедіс не несе будь-якої відповідальності за шкоду та/або збитки, які виникли внаслідок невиконання Користувачем положень цієї Угоди.

4.9. Створення одним Користувачем декількох Акаунтів на Сайті забороняється. При реєстрації одним Користувачем одночасно декількох Акаунтів, Бімедіс на власний розсуд має право об’єднати Акаунти в один або видалити один з них із попереднім попередженням за 24 години до видалення.

4.10. Користувач бере на себе повну відповідальність за всі повідомлення, які він відправляє за допомогою Сайту, звільняючи Бімедіс від будь-яких зобов'язань, що можуть виникнути в результаті або у зв'язку з повідомленнями Користувача. Бімедіс не несе ніяких зобов'язань або відповідальності по відношенню до будь-яких повідомлень Користувачів.

4.12. Оплата Акаунту здійснюється авансом згідно чинного законодавства. Із способами оплати Користувач може ознайомитися в кабінеті користувача.

4.13. У випадку зміни тарифів, умов обслуговування та способів оплати на Сайті, Бімедіс повідомляє про це Користувача не менше, ніж за 10 робочих днів до дня зміни, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Зазначені зміни не стосуються вже оплаченого Користувачем оголошення/Акаунту.

4.14. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, Бімедіс має право анулювати оголошення/акаунт Користувача без повернення коштів.

4.15. Після оплати Акаунту (його активації), Користувач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів.

4.16. На прохання Користувача, Бімедіс може прийняти рішення про тимчасове призупинення надання послуг Клієнту (тимчасова деактивація Акаунту) на строк до 90 календарних днів. Після завершення строку деактивації, Акаунт користувача автоматично відновлюється.

 

5. ВИДИ АКАУНТІВ

5.1.1. Можливості Користувача в BASIC-Акаунті:

- Розміщувати оголошення на Сайті;

- Надсилати необмежену кількість повідомлень іншим Користувачам;

- Рекламувати оголошення на Сайті;

- Купувати товари та послуги на сайті Бімедіс. Послуги/товари вважаються сплаченими після надходження на рахунки Бімедісу або його партнерів 100% вартості товарів та/або послуг. Комісія за зарахування коштів на рахунки Бімедіс також вважаються витратами Користувача, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю між Бімедіс та Користувачем.

- Залишати відгук про покупку товару або послуги на Сайті при умові, що ця покупка не відбулась, якщо б Користувач не знайшов продавця товару або послуги на Бімедіс. Всі відгуки проходять обов'язкову модерацію. Бімедіс може відхилити чи видалити відгук юзера, якщо він суперечить умовам цієї Угоди.

5.1.2. Обираючи BASIC-Акаунт Користувач погоджується на розміщення на Сайті його оголошень в особливому режимі “закритих оголошень”.

5.1.3. Бімедіс стягує два основних види оплат в BASIC-Акаунті за оголошення "Продам": комісію за активацію оголошення на Сайті і відсоток від вартості товару після продажу.

5.1.4. Ціна і термін дії оголошень "Продам" BASIC-Акаунта вказані у вкладці «Тарифи» на Сайті. Після завершення терміну дії оголошення, воно переноситься в Архів, а заміна обладнання в оголошенні неможлива.

5.1.5. Після оплати оголошення "Продам" Користувача переходять в особливий режим "закритих оголошень". Користувач BASIC-Акаунта дає право Бімедісу здійснювати модерацію закритих оголошень і самостійно встановлювати ціну обладнання в таких оголошеннях.

5.1.6. За кожен проданий товар з оголошення "Продам" BASIC-Акаунта через Сайт, Користувач зобов'язується оплатити Бімедісу відсоток комісії від вартості товару. Відсоток комісії вказаний у вкладці "Тарифи" на Сайті.

5.1.7. У разі, якщо Користувач BASIC-аккаунту не активував оголошення "ПРОДАМ" на Сайті, але будь-яким іншим шляхом пропонує іншому Користувачеві Сайту товар на продаж, він так само підпадає під умови комісійного продажу через сайт і зобов'язується оплатити Бімедісу відсоток від вартості обладнання після продажу. Відсоток вказаний у вкладці "Тарифи" на Сайті.

5.1.8. Користувач BASIC-Акаунта зобов'язаний підтримувати актуальність цін і наявність обладнання, інформацію про яке Користувач розмістив в закритих оголошеннях "Продам". Користувач BASIC-Акаунта зобов'язаний на першу вимогу Бімедіс підтвердити наявність обладнання з закритого оголошення, в тому числі шляхом надання Бімедісу актуальних фото і відео обладнання; шляхом демонстрації обладнання через Скайп-зв'язок або будь-яку аналогічну зв'язок.

5.1.9. Протягом терміну дії оголошення "Продам" BASIC-Акаунта Користувач такого Акаунта гарантує, що обладнання, розміщене в закритих оголошеннях відповідає характеристиці і опису, зазначеним в закритому оголошенні.

5.1.10. У разі, якщо протягом терміну дії BASIC-Акаунта Користувач такого Акаунта продав або будь-яким іншим чином відчужив обладнання, розміщене в закритих оголошеннях "Продам" будь-яким третім особам, він зобов'язаний негайно відобразити на Сайті, що дане обладнання відсутнє.

5.1.11. На умовах BASIC-Акаунта продавець може вести комунікацію з покупцем лише через Bimedis. Оплата за товар здійснюється через Bimedis: покупець оплачує повну вартість товару компанії Bimedis, після чого продавець відправляє товар. Після того як покупець отримає і огляне товар компанія Bimedis перераховує кошти продавцю за вирахуванням комісії. У разі розірвання угоди комісія банку не повертається.

 

5.2. PRO REGIONAL-Акаунт

5.2.1. Можливості Користувача в PRO REGIONAL-Акаунті:

- Розміщувати на Сайті необмежену кількість безоплатних оголошень про продаж обладнання, доступних для інших Користувачів в межах однієї країни протягом строку дії Акаунту, з пріоритетом видачі вище оголошень BASIC-Акаунту;

- Рекламувати оголошення на Сайті та соціальних мережах;

- Укладати необмежену кількість Договорів з іншими Користувачами за допомогою використання Сайту в межах однієї країни;

- Розміщувати свої контактні дані на кожному оголошенні та відправляти їх в повідомленнях в межах однієї країни;

- Користуватися функцією «Персональна візитівка» в межах однієї країни; 

- Купувати товари та послуги на сайті Бімедіс. Послуги/товари вважаються сплаченими після надходження на рахунки Бімедісу або його партнерів 100% вартості товарів та/або послуг. Комісія за зарахування коштів на рахунки Бімедіс також вважаються витратами Користувача, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю між Бімедіс та Користувачем.

- Залишати відгук про покупку товару або послуги на Сайті при умові, що ця покупка не відбулась, якщо б Користувач не знайшов продавця товару або послуги на Бімедіс. Всі відгуки проходять обов'язкову модерацію. Бімедіс може відхилити чи видалити відгук юзера, якщо він суперечить умовам цієї Угоди.

5.2.2. Ціна та строк дії PRO REGIONAL-Акаунту розміщені у вкладці «Тарифи» на Сайті.

5.2.3. Ціна розміщення оголошень та реклами у кожній додатковій країні додається до ціни розміщення оголошень та реклами основної країни та не може перевищувати ціни PRO INTERNATIONAL-Акаунту. У випадку перевищення такої ціни Користувач оплачує ціну PRO INTERNATIONAL-Акаунту та отримує рекламу на сайті розміщених оголошень виключно у обраних країнах.

 

5.3. PRO INTERNATIONAL-Акаунт

5.3.1. Можливості Користувача в PRO INTERNATIONAL-Акаунті:

- Розміщувати на Сайті необмежену кількість безоплатних оголошень про продаж обладнання, доступних для інших Користувачів з будь-якої країни, з пріоритетом видачі вище оголошень BASIC-Акаунту;

- Рекламувати оголошення на Сайті та соціальних мережах; 

- Укладати необмежену кількість Договорів з іншими Користувачами за допомогою використання Сайту;

- Розміщувати свої контактні дані на кожному оголошенні та відправляти їх в повідомленнях;

- Подавати запит на переклад повідомлень на мову інших Користувачів (доступні 7 мов);

- Користуватися функцією «Персональна візитівка».

- Купувати товари та послуги на сайті Бімедіс. Послуги/товари вважаються сплаченими після надходження на рахунки Бімедісу або його партнерів 100% вартості товарів та/або послуг. Комісія за зарахування коштів на рахунки Бімедіс також вважаються витратами Користувача, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю між Бімедіс та Користувачем.

- Залишати відгук про покупку товару або послуги на Сайті при умові, що ця покупка не відбулась, якщо б Користувач не знайшов продавця товару або послуги на Бімедіс. Всі відгуки проходять обов'язкову модерацію. Бімедіс може відхилити чи видалити відгук юзера, якщо він суперечить умовам цієї Угоди.

5.3.2. Ціна та строк дії PRO INTERNATIONAL-Акаунту розміщені у вкладці «Тарифи» на Сайті.

 

5.4. PREMIUM-Акаунт

5.4.1. Можливості Користувача в PREMIUM-Акаунті:

- Розміщувати на Сайті необмежену кількість безоплатних оголошень про продаж обладнання, доступних для інших Користувачів з будь-якої країни, з пріоритетом видачі вище оголошень інших Акаунтів;

- Рекламувати оголошення на Сайті, медичних форумах, соціальних мережах; 

- Укладати необмежену кількість Договорів з іншими Користувачами за допомогою використання Сайту;

- Розміщувати свої контактні дані на кожному оголошенні та відправляти їх в повідомленнях;

- Подавати запит на переклад повідомлень на мову інших Користувачів (доступні 7 мов);

- Користуватися функцією «Персональна візитівка»;

- Отримати послугу з одноразової e-mail-розсилки оголошення;

- Користуватися функцією «Персональний менеджер»;

- Розміщувати банер в Особистому кабінеті Користувача та отримати право подати Бімедіс запит на розміщення статті в розділі «Новини» (Бімедіс самостійно обирає періоди, розміри та об’єми банерів та новин);

- Купувати товари та послуги на сайті Бімедіс. Послуги/товари вважаються сплаченими після надходження на рахунки Бімедісу або його партнерів 100% вартості товарів та/або послуг. Комісія за зарахування коштів на рахунки Бімедіс також вважаються витратами Користувача, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю між Бімедіс та Користувачем.

- Залишати відгук про покупку товару або послуги на Сайті при умові, що ця покупка не відбулась, якщо б Користувач не знайшов продавця товару або послуги на Бімедіс. Всі відгуки проходять обов'язкову модерацію. Бімедіс може відхилити чи видалити відгук юзера, якщо він суперечить умовам цієї Угоди.

5.4.2. Ціна та строк дії PREMIUM-Акаунту розміщена у вкладці «Тарифи» на Сайті.

5.4.3. Користувач PREMIUM-Акаунту має право отримати таблицю «лідів» зі списком потенційних покупців за останній місяць. (У інших користувачів Сайту є можливість також придбати таку таблицю «лідів» окремо від PREMIUM-Акаунту. В такому випадку ціна доступу до таблиці "лідів" залежить від категорій обладнання та країн продажу і обговорюється з менеджером в персональному порядку).

5.4.4. Користувач Сайту не має права будь-яким чином розголошувати, продавати та іншим чином розповсюджувати дані, отримані з таблиці «лідів», а також свій пароль та логін до особистого кабінету будь-яким третім особам.

5.4.5. У випадку порушення Користувачем пункту 5.4.4. даної Угоди, Бімедіс має право без додаткового попередження заборонити Користувачу доступ до таблиці «лідів» та деактивувати Аккаунт без повернення коштів.

5.4.6. У випадку пред'явлення претензії чи звернення до суду з позовом до Бімедіс третіми особами внаслідок порушення Користувачем пункту 5.4.4. цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відшкодувати Бімедіс будь-які збитки, санкції та шкоду, спричинену діями Користувача.

5.4.7. У випадку оплати PREMIUM-акаунту користувач зобовязується підтримувати актуальність наявного асортименту товарів на сайті Бімеді, регулярно надсилаючи актуальний список товарів або самостійно їх оновлюючи. У випадку коли користувач відмовляється актуалізувати список своїх товарів протягом 4 місяців з моменту останнього оновлення, Бімедіс залишає за собою право деактивувати підписку користувача без повернення коштів.

 

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт на свій страх і ризик, а Бімедіс не несе жодної відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, а також за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання Сайту.

6.2. Бімедіс не може контролювати відповідність дійсності інформації, що розміщується Користувачем в оголошеннях. Бімедіс не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті укладення між Користувачами Договорів, якщо вона не є стороною такого Договору (покупцем чи продавцем).

6.3. Бімедіс не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за запропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Бімедіс.

6.4. Ні за яких обставин Бімедіс або пов'язані з ним треті особи не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, штрафні, випадкові, спеціальні, опосередковані, матеріальні та нематеріальні збитки, які Користувач може понести у зв'язку з використанням цього Сайту, включаючи збитки, пов'язані з втратою доходів, упущеною вигодою, перериванням бізнесу, втратою інформації або даних, комп'ютерними перебоями, перехопленням Сайту третіми особами, претензією будь-якої іншої третьої особи.

6.5. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання Сайту, Користувач зобов’язується пред'являти ці вимоги самостійно і без залучення Бімедіс, а також звільняє Бімедіс від будь-яких вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи витрати на правову допомогу, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

6.6. Користувач має право повідомити Бімедіс про факт порушення його прав іншим Користувачем, відправивши відповідне письмове повідомлення за адресою info@bimedis.com.

6.7. Бімедіс не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

6.8. Бімедіс не несе відповідальності за розміщення Користувачем на Сайті фото-, відео- та будь-яких інших зображень чи інших мультимедійних матеріалів. У випадку пред'явлення претензії чи звернення до суду третіми особами щодо порушення прав інтелектуальної власності, Користувач зобов'язаний відшкодувати Бімедіс збитки та моральну шкоду, спричинену діями Користувача.

6.9. У випадку будь-якого порушення Користувачем умов цієї Угоди, Бімедіс має право в будь-який момент в односторонньому порядку видалити Акаунт Користувача без повернення сплачених останнім коштів.

 

7. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає право Бімедіс на обробку своїх персональних даних та погоджується з Політикою конфіденційності Сайту.

 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства ця Угода може бути змінена Бімедіс в односторонньому порядку, без повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті в розділі «Угода користувача».

8.2. Використовуючи Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Акаунту чи послуг або Сайту, а також з умовами будь-яких інших локальних документів, опублікованих в строки та на умовах цієї Угоди.

8.3. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України в судовому порядку.

8.4. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.

8.6. Права та обов'язки Користувача за цією Угодою не можуть бути переуступлені третім особам без письмової згоди Бімедіс.

8.7. Бімедіс має право переуступити свої права та обов'язки за цією Угодою іншій особі, в тому числі своїм партнерам, без письмової згоди Користувача.