Категорії новин   -   Магнітно-резонансна томографія   -  Магнітно-резонансна томографія
November 08, 2016 https://bimedis.net/latest-news/browse/56/7t-mrt-a-vono-togo-varte

За  останні  роки  помітні  значні  досягнення  в  області  технологій візуалізації,  пропонуючи  розширені  діагностичні  можливості,  високу роздільну здатність та якість зображення. Раніше  вважалося,  що  1,5Т,  а  після  цього  –  3,0Т  стануть  вершиною напруженості поля. Коли  розробили  7 Т МРТ, ніхто не міг подумати, що її можна  буде  використати  в  інших  сферах.  

7Т МРТ: А ВОНО ТОГО ВАРТЕ?

За  останні  роки  помітні  значні  досягнення  в  області  технологій візуалізації,  пропонуючи  розширені  діагностичні  можливості,  високу роздільну здатність та якість зображення. Раніше  вважалося,  що  1,5Т,  а  після  цього  –  3,0Т  стануть  вершиною напруженості поля. Коли  розробили  7Т МРТ, ніхто не міг подумати, що її можна  буде  використати  в  інших  сферах,  крім  академічних  досліджень.  На сьогодні декілька компаній проявили цікавість щодо розробки 7Т МРТ для клінічних цілей, в основному, в масштабних закладах.

3Т МРТ можна порівняти зі спортивною машиною, оскільки томограф має  багато  кінських  сил  та  потужний  обертовий  момент.  Однак,  проблеми виникають тоді, коли 3Т спортивна машина мутує в 7Т машину Формули 1, а її  використання  стає  більш  ускладненим.  Головне  питання  в  тому,  в  яких ситуаціях  діагностична  корисність  перевищує  підвищену  вартість  7Т,  а також очевидні обмеження в покритті та безпеці. 

Зігфрід  Тратіен,  лікар,  професор,  засновник  та  голова  магнітно­резонансного  науково­інноваційного  центру  (MR  Center  of  Excellence  –  MRCE) в Відні (Австрія) вважає, що 7 Т майбутнє – це хороша перспектива, завдяки чудовому співвідношенню сигнал­шум, спектральної та просторової роздільної здатності порівняно із системами 1,5 Т та 3,0 Т. 

“Гадаю, що МРТ 7Т – це вершина, і подальші вкладення в МРТ 10 або 11 Тесла недоречні, оскільки затрати надто великі, – говорить Тратніг. – Мені здається, що 7 Тесла – найкраща напруженість магнітного поля для клінічно­орієнтованих досліджень”.

Однак, Тратніг усвідомлює, що 7Т має декілька  серйозних недоліків, серед  яких:  магнітно­частотні  артефакти,  проблеми  швидкості  абсорбції, ділянки  неоднорідності,  а  також  питання  сумісності  та  безпеки.  Із вдосконаленням  7Т  технології  ці  проблеми  поступово  вирішаться  шляхом розробки нових котушок (багатоантенні, прийому і передачі), програмування імпульса, 3D turbo­spin echo та методів паралельної реконструкції.

“Протягом багатьох років ми обстежили понад 100 пацієнтів на нашому 7Т МРТ  і  на  даний момент можемо  сказати, що  не  спостерігали  серйозних побічних  дій”,  –  говорить  Тратніг.  –  Коли  Ви  берете  до  уваги  проблеми безпеки та технічні правила, яких необхідно дотримуватися з 3Т, 7Т потребує приблизно  таких  же  стандартів. Єдина  різниця,  яку ми  спострерігали  –  це погіршення деяких фізіологічних ефектів, наприклад запаморочення.  

Сильні  сторони  7Т:  нейровізуалізація (розсіяний  склероз,  периферійні нерви,  гіпокамп,  цереброваскулярні  і  дегенеративні  захворювання  мозку), візуалізація  молочної  залози  і  м’язовоскелетної  системи  (хрящі,  трикутні волокнисті хрящі, астеоартрози).

“Недавня  робота з  візуалізацією з допомогою натрію  для  дослідження раку  молочної  залози  показала  цікаві  можливості.  Натрій  зможе  надати інформацію,  яку  ми  не  в  змозі  отримати  за  допомогою  інших  інвазивних методів,  –  вважає  він.  –  Ще  важливішим  є  контрольне  дослідження  після хіміотерапії,  тому  що  на  сьогодні  потрібно  приблизно  два­три  тижні,  щоб диференціювати  пацієнтів,  які зазнали  лікувального  ефекту  від  3Т МРТ  від тих, для яких вона була безрезультатною”.

Розповсюдженість МРТ ситем по всьому світу

Напруженість поля  Відсоток
0.35­Тесла 9%
1.5­Тесла  64%
3­Тесла 27%

Незважаючи  на  те,  що  відносно  мало  наукових  досліджень  спеціально порівнювали 1,5Т, 3Т і 7Т, важливо пам’ятати, що висока напруженість поля не  гарантує  кращу  діагностичну  точність  для  всіх  видів  аномалій  та захворювань.  Це  означає,  що  7Т  МРТ  займає  вузьке  місце  на  ринку  для визначених  режимів  та  методів  візуалізації.  Вони  включають  31Р  МР спектроскопію (31Р­МРС),  яку можна застосовувати  як  неінвазивний метод для  вимірювання  відносних  внутрішньоклітинних  концентрацій  декількох фосфорних метаболітів в різних органах.

Ця  інформація  разом з  методами  передачі  намагнічування  дозволяють виміряти  метаболічну  активність  в  стані  спокою,  in  vivo.  Це  може  мати величезну  діагностичну  цінність,  оскільки  різні  патологічні  стани характеризуються різними метаболічними картинами.

“Нас  особливо  цікавить  метаболізм  енергії  печінки,  оскільки  зміни вказують  на  запалення  та  неопластичні  захворювання,  як  показано  у пацієнтів  з  діабетом  2­го  типу  при  3Т”,  –  сказав  Тратніг,  додавши,  що інвазивна біопсія печінки, на сьогодні, – єдиний метод, що зможе відрізнити неалкогольну жирову хворобу печінки від стеатогепатиту.

В ході розробки 7Т та подальшого його впровадження в клінічну сферу, дослідники та радіологи матимуть шанс розглянути детальніше питання, що стосуються захворювань.

Bimedis team
07.04.2015
ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

    АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ Магнітно-резонансна томографія